English
   
 
 
   


2008 Yılı Dünya Paslanmaz Çelik Sanayi Durum Değerlendirmesi

Paslanmaz çelik aşağıdaki özelliklerinden dolayı endüstride ve toplumsal yaşamda bol kullanım alanı bulmuştur.

- Erozyona karşı mukavemet
- Soğuk işlemeyle mukavemet artırma özelliği
- Yüksek şekillendirilebilirlik kabiliyeti
- Karbon çeliklerinin yüzeylerine yüksek kaplama kabiliyeti
- Paslanmaya karşı yüksek direnç
- 100 geri dönüşüm
- Temiz ve sağlığa uygun bir yapı
- İdeal enerji absorbsiyonu
- Düşük ısı iletimi
- Uygun kaynak kabiliyeti
- Uygun kaynak direnci
- Ağır yüklere karşı yüksek dayanıklılık kabiliyeti

Şekil.1, dünya paslanmaz çelik üretiminin son 10 yıldaki değişimini göstermektedir. Dünya paslanmaz çelik üretimi 2008 yılında, 2007 yılına nazaran 6,9’luk bir düşüşle 25.913.000 ton olmuştur. Bu devam eden ikinci yıldır ki dünya, paslanmaz çelik üretimi miktarında düşüşe sahne olmaktadır. Bu miktar 2007 yılının ilk 6 ayında artışa meyilli idi, ancak ikinci 6. aylık periyotta hızlı bir azalma göstermiştir. Ülke iç piyasalarında hammadde üretiminde fiyatların dalgalanması ve dünya çapında ekonomik krizin ortaya çıkması bu üretim azalımında etken olmuşlardır.
Şekil.1 Yıllara göre paslanmaz çelik üretimi

Dünya paslanmaz çelik üretiminin muhtelif bölgelere göre dağılımı Şekil 2’de verilmektedir.
Şekil.2 Dünya paslanmaz çelik üretiminin muhtelif bölgelere göre dağılımı

Asya bölgesinde Çin gözardı edildiğinde 2008 yılında üretim miktarı 10,3’lük bir düşüşle 8,1 milyon ton olmuştur.
Günümüzde Çin ve diğer Asya ülkeleri dünya paslanmaz çelik arzının sırasıyla 31 ve 27’lik hisselerine sahiptir.

Son 5 yıl içerisinde Çin paslanmaz çelik üretiminde büyük bir büyüme göstermiştir. Fakat 2008 yılında 3,6’lık bir düşüşle üretim tonajını 6.943 ton’a düşürmüştür. Çin şirketleri arasında TISCO 1,8 milyon ton paslanmaz çelik üretimiyle ilk sırada yer almaktadır. TISCO şirketi Çin’deki ihracatın 41,2’lik payına sahiptir.

Batı Avrupa bölgesi ve Afrika’da 2008 yılında üretim tonajı 4,8’lik bir düşüşle 8,3 milyon ton olarak rapor edilmektedir. Amerika’da 11,1 azalmayla 2,3 milyon ton paslanmaz çelik üretimi yapılmıştır. Doğu ve Orta Avrupa’da 8,6’lık bir düşüşle 333 000 ton üretim yapılmıştır.

Son birkaç yıldır dünya paslanmaz çelik üretimde çeşitlilik olarak bir hayli değişiklikler görülmektedir. Bugüne kadar eşi görülmemiş nikel fiyatlarının 2006 ve 2007 yıllarında gidişat olarak krom tipinden az nikel içeren ve nikelsiz tipe doğru değişikliğe yönelmiştir. Keza krom ve krom manganezli paslanmaz çelik üretimi de önemli bir seviyeye erişmiştir. Şekil 3’te paslanmaz çelik 200, 300 ve 400 serilerinin dünya paslanmaz çelik üretimindeki payları verilmektedir.,Şekil.3 Dünya paslanmaz çelik üretiminde muhtelif paslanmaz çelik serilerinin payları

Östenitik çeliklerin üretim payı yaklaşık 71 civarındadır. Paslanmaz çeliğin büyüme oranı 1975 yılından 2008 yılına kadar ortalama 5-6 olarak hesaplanmıştır. Paslanmaz çeliğin temel elementlerinden biri de nikeldir. Dünyada nikel üretimi 2008 yılında 1,43 milyon ton’u bulmuştur. Rusya’daki Valeh şirketi nikel üretiminde 275 400 ton ile dünyada başta yer almaktadır.Şekil.4 Nikelin yıllara göre tüketim miktarları

Şekil 4, nikelin son yıllardaki tüketim miktarlarını göstermektedir. Dünyada nikel üretiminin 65’i paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır. Ferrokrom da paslanmaz çelik üretiminin ana hammaddelerindendir .

2008 yılında ferrokrom üretimi dünyada yaklaşık 8,2 milyon olmuştur. 2008 yılında dünyada ferrokrom ürünlerinin üretim payı Şekil 5’te verilmektedir.Şekil.5 Ferrokromun dünya üretiminde muhtelif payları

Günümüzde kişi başına paslanmaz çelik tüketimi toplumların sağlıklarına gösterdiği önemi göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran kişi başına 10 kg’dan fazladır. Tayvan, İtalya ve Almanya’da bu tüketim sırasıyla 44.9, 30 ve 21 kg’dır.

Oysa Çin, Hindistan ve Brezilya’da sırasıyla 4.8, 1.2 ve 2 kg olarak rapor edilmiştir. Paslanmaz çeliğin 36,5’ten fazlası dünyada mutfak eşyası ve donanımı için kullanılmaktadır. Diğer önemli kullanım alanları da inşaat sektörü ve mimarı alanlardır.
Şekil.6 Paslanmaz çelik kullanılan meşhur yapılar

Şekil 6’da paslanmaz çeliğin dünyanın meşhur gökdelenlerinde (Amerika, Malezya ve Dubai) kullanımı gösterilmektedir. Söylemeye değerki paslanmaz çelik hurdasının geri dönüşüm imkânı dolayısıyla ticaret ve ihracat hacmi önem kazanmış olup, geçen yıl paslanmaz çelik hurdasının ihracat hacmi 5,2 milyon ton’a ulaşmıştır.

 

17.06.2009

2008 Yılı Dünya Paslanmaz Çelik Sanayi Durum Değerlendirmesi
 

 

17.06.2009

Paslanmaz çelik nedir ?
 

Mescit Mah. Atatürk Cad. Birmes Sanayi Sitesi B7 Blok  No: 8-9   Orhanlı / Tuzla
Copyright © 2009 İska Paslanmaz